Akce Svazu

 

PŘEHLÍDKA MLADÝCH HŘEBCŮ

 

    Dne 02. 05. 2010 se na Farmě PRAK – Český Šternberk uskutečnila první přehlídka mladých hřebců a hřebců dovezených ze zahraničí. Složení výběrové komise bylo následující: předseda komise pan Barták, Ing. Regner a Ing. Holík.

    Celkem byli předvedeni čtyři hřebci - Neapolitano XII – 3 Marco Polo, Pluto XIII – 44 Celestina, Favory II Ramira – 12, Neapolitano III Batosta – 1. Desetiletý hřebec pana Hroudy Neapolitano XII – 3 Marco Polo dovezený ze zahraničí měl již výkonnostní zkoušky složené a v jeho případě se jednalo pouze o doporučení k zařazení do plemenitby v České republice. Hřebec byl k zařazení doporučen. Druhým předvedeným hřebcem byl čtyřletý Pluto XIII – 44 Celestina pana Kuncla, který byl v rámci předvýběru k výkonnostním zkouškám doporučen, ale bylo navrženo odložení výkonnostních zkoušek o rok, za který by majitel hřebce mohl zapracovat na zlepšení chodů koně a poté by na zkouškách mohl být hřebec lépe ohodnocen. Vše je na zvážení majitele. Hřebec Neapolitano III Batosta – 1 je letos čtyřletý hřebec pana Ing. Tupého. Tento hřebec k výkonnostním zkouškám doporučen nebyl, a to z následujících důvodů: typ, pohlavní výraz, rozměry na spodní hranici, slabší hlezno. Posledním předvedeným hřebcem byl Favory II Ramira – 12 pana Kuncla, který k výkonnostním zkouškám rovněž nebyl doporučen. Hlavními důvody, které výběrová komise uvedla byly: typ, tělesné rozměry, přední končetiny – postoj, kopyta.

    Hřebci, kteří nebyli k výkonnostním zkouškám doporučeni mohou výkonnostní zkoušky absolvovat, ale po jejich vykonání nebudou zařazeni k plemenitbě.

Fotografie z této akce ZDE