Chov lipických koní v ČR

 

     Chov lipického koně v ČR je nerozlučně spjatý s chovem koní ve slovenských Topolčiankách. Národní hřebčín Topolčianky, dříve Plemenářský podnik, byl založen v roce 1921. Základ zdejšího chovu lipicánů tvořilo 32 originálních klisen narozených převážně v letech 1915 - 1916 v hřebčíně Lipica. Před rokem 1921 slovenský chov lipicána navazoval na chov v Maďarsku, který byl budován na podkladě plemenného materiálu z hřebčína Lipica.

    V Čechách, na Moravě a ve Slezsku byl do 90. let dvacátého století čistokrevný chov lipicána spíše ojedinělou záležitostí. Lipické klisny byly vedeny v Plemenné knize českého teplokrevníka a byly připouštěny teplokrevnými, arabskými a v nejlepším případě starokladrubskými hřebci.

     Z čistokrevné plemenitby se v Čechách narodilo první hříbě v roce 1991. V následujících letech se chov lipicána pomalu začal rozvíjet. Vedle koní původem z Topolčianek byly do českého chovu početněji zařazeny klisny z rakouského hřebčína Piber, který odchovává hřebce pro Španělskou školu ve Vídni. Ojediněle jsou rovněž zastoupeny klisny pocházející z Maďarska z hřebčínu Bábolna a Szlvásvárad.

            Eva Juřičková (Plemenná kniha lipických koní, 2001)