Hlášení změny

 

Dojde-li k následujícím událostem:

× změna majitele koně, osla, jejich křížence × nutná porážka
× vývoz koně (s výjimkou k účasti na svodu zvířat)
× úhyn, ztráta
× kastrace

je majitel povinen tuto skutečnost nahlásit:

- v případě změn majitelů koní, pro které se v ČR vede plemenná kniha na organizaci, která vede příslušnou plemennou knihu - adresy jsou uvedeny v pokynech na zadní straně hlášenky

- u ostatních uvedených změn, včetně změn majitelů koní nespadajících do žádné v ČR vedené plemenné knihy, oslů a jejich kříženců s koňmi, na ÚE Hlášení se zasílá do 7 dnů ode dne, kdy k rozhodné události došlo.

Formulář pro ohlášení změny si můžete stáhnout pod odkazem "Ke stažení".