Průkaz koně

 

Tento doklad vydá ÚEK všem koním, a to do 30 dnů ode dne doručení zeleného PL, "Hlášení o registraci koně narozeného v ČR" (u koní registrovaných bez připouštěcího lístku), nebo "Hlášení o trvalém dovozu koně", pokud kůň nemá průkaz koně vystavený v zahraničí. Anglickým plnokrevníkům a klusákům je průkaz vydán do 14 dnů ode dne kontroly totožnosti koně. Průkazy pro tato dvě plemena vydává Jockey Club a Česká klusácká asociace.

Průkaz je základním identifikačním dokumentem a slouží k zaznamenávání veškerých preventivních, diagnostických, příp. léčebných veterinárních opatření. Nahrazuje v současné době používané "zdravotní průkazy koní". Je to dokument pouze evidenční, v žádném případě nenahrazuje potvrzení o původu koně (kromě anglických plnokrevníků a klusáků), které vydává uznané chovatelské sdružení, spravující příslušnou PK. S účinností od 1.1.2005 bude průkaz povinný pro všechny koně, na žádost majitele tedy ÚE vystaví průkaz i na koně starší, vždy však po dodání aktuálního slovního a grafického popisu. Samozřejmostí je i splnění dalších náležitostí - označení koně a ověření původu, pokud je to nutné. Při ztrátě průkazu je nutné tuto skutečnost nahlásit na ÚE, a ta vydá neprodleně duplikát.


Průkaz koně - hříběte

Pokud jde o plemenné koně, narozené v ČR a zapsané v PK v zahraničí, lze do doby, než bude vystaveno oficiální potvrzení o původu, příp. průkaz koně, vydat tzv. průkaz koně - hříběte. S tímto průkazem se mohou hříbata přemísťovat od odstavu do stáří 18 měsíců. Tiskopis vydá ÚE na požádání chovatele. Registrace v ÚE je provedena po obdržení dokladů ze zahraničí. Slovní a grafický popis si chovatel zajistí u osoby provádějící registraci a označování koní (viz "Kontakty"). Pro anglické plnokrevníky vydá průkaz koně - hříběte Jockey Club, pro klusáky pak Česká klusácká asociace.